Tue,15-10-2019
Địa chỉ: 037 Đường Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai * Điện thoại: (0214) 3830 224 * Fax: (0214) 3830 224
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 84786
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 12
Liên kết
Thông tin khác

1. Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai trở thành công ty đại chúng

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 6779/UBCK-GSĐC ngày 10/10/2016 chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai Tải về

2. Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính Tải về

3. Thông báo chính thức về việc đưa cổ phiếu của công ty vào giao dịch trên thị trường Upcom

Ngày 15/12/2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 1012/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và Thông báo số 1641/TB-SGDHN về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai giao dịch trên thị trường UPCoM

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP cấp nước tỉnh Lào Cai
​- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: LWS
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 17.162.710 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch:  171.627.100.000 đồng
- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ sáu, ngày 22/12/2017
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.400 đồng/cổ phiếu
                       Thông báo số 1641/TB-SGDCKHN
4. Thông báo về việc tăng vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Tải về
5. Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được kiểm toán cho giai đoạn 23.12-29.12.2017 Tải về
6. Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành     Tải về
7. Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu LWS phát hành điều chỉnh tăng phần vốn Nhà nước do quyết toán theo phương án cổ phần hóa Tải về

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com