Sat,22-02-2020
Địa chỉ: 037 Đường Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai * Điện thoại: (0214) 3830 224 * Fax: (0214) 3830 224
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 113481
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 13
Liên kết
Hoạt động >> Nội bộ

THÔNG BÁO
Chất lượng nguồn nước mặt suối Ngòi Đum phục vụ sản xuất nước sạch sinh hoạt của Nhà máy nước Cốc San

TB số 160/TB-CNLC ngày 10/4/2017
Theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai phát hành TB số 160/TB-CNLC ngày 10/4/2017 thay thế TB số 152/TB-CNLC ngày 5/4/2017 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông hiện hữu tham dự DHĐCĐ thường niên năm 2017

Trang 1/1 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com