Tue,15-10-2019
Địa chỉ: 037 Đường Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai * Điện thoại: (0214) 3830 224 * Fax: (0214) 3830 224
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 84795
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 12
Liên kết
CN cấp nước số 2 TPLC

 Địa chỉ: Số nhà 358, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai,

Lào Cai

* Tên giao dịch: CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SỐ 2 THÀNH PHỐ LÀO CAI

* Điện thoại: (0214) 3854434     Di động: 0983 269 736

* Giám đốc: NGUYỄN VIỆT LONG / NGUYỄN VIỆT LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com