image banner
Thông báo V/v Điều chỉnh lịch ghi sản lượng, bố trí lao động ghi, thu tiền nước, thời gian nộp điều chỉnh thay đổi thông tin, phát triển khách hàng, thay thế đồng hồ
Số ký hiệu văn bản 591/CNLC-QLKD
Ngày ban hành 05/11/2021
Ngày hiệu lực 05/11/2021
Trích yếu nội dung Thông báo V/v Điều chỉnh lịch ghi sản lượng, bố trí lao động ghi, thu tiền nước, thời gian nộp điều chỉnh thay đổi thông tin, phát triển khách hàng, thay thế đồng hồ
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Công ty
Người ký duyệt Phạm Thị Hằng
Tài liệu đính kèm 591_tb_dieu_chinh_lich_ghi_san_luong_bo_tri_lao_dong_ghi_thu_tien_nuoc_thoi_gian_nop_dieu_chinh_t_20211106082229730730.pdf
Văn bản mới