image banner
Thực hiện các biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong toàn Công ty
Số ký hiệu văn bản Số 85/CV-CNLC
Ngày ban hành 18/02/2022
Ngày hiệu lực 18/02/2022
Trích yếu nội dung Thực hiện các biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong toàn Công ty
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công ty
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 85_vv_thuc_hien_cac_bien_phap_thich_ung_an_toan_linh_hoat_kiem_soat_hieu_qua_dich_covid_19_202202181036012620.pdf
Văn bản mới