image banner
QĐ điều chỉnh giá bán nước dùng cho sản xuất công nghiệp tại thị trấn và khu công nghiệp Tằng Loroong huyện Bảo Thắng...
Số ký hiệu văn bản Số 263/QĐ-KDNS
Ngày ban hành 28/08/2015
Ngày hiệu lực 28/08/2015
Trích yếu nội dung QĐ điều chỉnh giá bán nước dùng cho sản xuất công nghiệp tại thị trấn và khu công nghiệp Tằng Loroong huyện Bảo Thắng...
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công ty
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 263-qd-gia-nuoc-khu-cn-2015.pdf
Văn bản mới