Tue,15-10-2019
Địa chỉ: 037 Đường Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai * Điện thoại: (0214) 3830 224 * Fax: (0214) 3830 224
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 84827
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 12
Liên kết
Hoạt động
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016.

Thông báo số 256/TB-CNLC ngày 27/5/2017 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai về thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016.

Quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây: Tải về

Các tin khác
Bế mạc Hội thao – hội diễn Chi hội cấp nước miền Bắc
Khai mạc hội thao – hội diễn Chi hội cấp nước miền Bắc, năm 2017 (Bảng 1 tại TP Lào Cai)
Thông báo về việc chi trả cổ tức Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai năm 2016 bằng tiền
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
TB số 160/TB-CNLC ngày 10/4/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com