Tue,22-09-2020
Lawasuco - Vì cuộc sống chất lượng hơn !
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 175216
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 17
Liên kết
Hoạt động
TB số 160/TB-CNLC ngày 10/4/2017

Theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai phát hành TB số 160/TB-CNLC ngày 10/4/2017 thay thế TB số 152/TB-CNLC ngày 5/4/2017 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông hiện hữu tham dự DHĐCĐ thường niên năm 2017

Tải về

Các tin khác
THÔNG BÁO
Bế mạc Hội thao – hội diễn Chi hội cấp nước miền Bắc
Khai mạc hội thao – hội diễn Chi hội cấp nước miền Bắc, năm 2017 (Bảng 1 tại TP Lào Cai)
Thông báo về việc chi trả cổ tức Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai năm 2016 bằng tiền
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com