Mon,21-06-2021
Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai trân trọng thông báo tới Qúy khách hàng, kể từ ngày 02/11/2020 công ty tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Trung tâm thông tin du lịch (giữa Khối VI và Khối VII).
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 425542
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 32
Liên kết
Điều lệ công ty

1. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai Tải về

2. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018 Tải về

3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018    Tải về

4. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021 Tải về

5. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/64/2021 Tải về 

6. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021 Tải về 

7. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021 Tải về 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com