Mon,21-06-2021
Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai trân trọng thông báo tới Qúy khách hàng, kể từ ngày 02/11/2020 công ty tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Trung tâm thông tin du lịch (giữa Khối VI và Khối VII).
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 425621
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 32
Liên kết
Gía nước - Định mức

GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

(Quyết định số: 2770/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015  và Quyết định số: 262/QĐ-KDNS ngày 28 tháng 8 năm 2015; Quyết định số: 263/QĐ-KDNS ngày 28 tháng 8 năm 2015)

 

1. Giá tiêu thụ nước sạch bình quân đã có thuế giá trị ga tăng (VAT): 7.750 đồng/m3

2. Giá tiêu thụ và cơ cấu sử dụng nước sạch sinh hoạt dân cư đã có thuế VAT:

Từ 2,5 m3 /người/ tháng trở xuống:                  6.200 đồng/ m3;

Từ 2,5 m3 đến 5m3/ người / tháng:                   7800 đồng/ m3;

Từ 5m3 đến 7,5m3/ nguười/ tháng:                   9.300 đồng/ m3;

Trên 7,5m3/ người/tháng:                                 11.700 đồng/ m3

3. Nước phục vụ công cộng:                                               7.800 đồng/m3;

4. Nước dùng cho cơ quan hành chính:                               9.300 đồng/m3;

5. Nước dùng cho đơn vị sự nghiệp:                                   9.300 đồng/m3;

6. Nước dùng cho hoạt động SX và kinh doanh vật chất:   11.700 đồng/m3;

       (Không phân biệt đối tượng sử dụng là cá nhân hay tổ chức)

7. Nước dùng cho kinh doanh-dịch vụ:                               13.200 đồng/m3;

        (Không phân biệt đối tượng sử dụng là cá nhân hay tổ chức)

8. Đối với các khách hàng sử dụng nước Công nghiệp ≤ 1.000m3 bình quân/ ngày đêm (tính theo tháng)                                                                           8.600đồng/m3

9. Đối với các khách hàng sử dụng nước Công nghiệp >1.000m3 ≤ 2.000 m3 bình quân/ngày đêm (tính theo tháng)                                                           8.300 đồng/m3

10. Đối với các khách hàng sử dụng nước Công nghiệp >2.000m3 bình quân/ngày đêm (tính theo tháng)                                                                            7.900 đồng/m3

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com